Art. Bhp Olsztyn

Witamy

Temat bhp większości osób kojarzy się z odzieżą ochronną i sprzętem dla pracowników. W to zagadnienie wchodzą również wszelkiego rodzaju specjalistyczne badania, które dotyczą warunków panujących w środowisku pracy, między innymi takie jak pomiary różnych czynników szkodliwych dla zdrowia i panujących w miejscu pracy warunków mikroklimatycznych. Artykuły wyposażenia pracowników, kojarzące się z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także ochroną przeciwpożarową to oczywiście przede wszystkim odzież ochronna, a zatem robocze spodnie, kamizelki, kurtki, koszule, rękawice ochronne, czapki, obuwie ochronne, maski, kaski, olinowanie do prac na wysokości, a oprócz tego różne wymagane tablice informacyjne dotyczące bhp oraz gaśnice. Do wyposażenia, które dotyczy ściśle zabezpieczeń przeciwpożarowych zalicza się przykładowo kurtyny dymowe, czujniki dymu i hydranty. Wymogi dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów i nakładają na pracodawcę wiele obowiązków ogólnych oraz wynikających ze specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Na podstawie tych przepisów każdy pracodawca ma obowiązek w sposób ciągły dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnianych pracowników. Jednym z działań wypełniania tego obowiązku jest organizowanie odpowiednich szkoleń. Każdy nowo zatrudniany pracownik nie może rozpocząć pracy na swoim stanowisku bez odbycia wstępnego szkolenia bhp. Z powodu tego, że z jednej strony powinno się utrwalać, a z drugiej poszerzać posiadaną przez pracowników wiedzę, na przykład o aktualne zmiany w przepisach, pracodawcy zobowiązani są także do zagwarantowania pracownikom szkoleń okresowych. Takie cyklicznie szkolenia dotyczą: pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, czyli kierowników, brygadzistów i mistrzów, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych, w tym: projektantów, konstruktorów, technologów i organizujących produkcję oraz pracowników administracyjno-biurowych. Dla większości przedsiębiorców bardzo dobrą propozycją rozwiązania problemu, jakim jest dbanie o zachowanie odpowiedniego rytmu szkoleń i inne sprawy bhp będzie skorzystanie z usług specjalizującej się w tych zagadnieniach firmy zewnętrznej, której zlecić można kompleksową obsługę w tym zakresie, często na indywidualnych warunkach, zależnych od typu przedsiębiorstwa. Na tej stronie zebraliśmy informacje o firmach, których główną działalnością jest sprzedaż artykułów BHP, między innymi: odzieży roboczej i ochronnej, środków czystości, urządzeń i materiałów zabezpieczających, sygnalizujących i informacyjnych usługi organizowania szkoleń, a także wykonywanie badań z zakresu środowiska pracy. Mamy nadzieję, że firmy poszukujące stałych kontrahentów lub kompleksowej obsługi BHP znajdą właściwy kontakt właśnie na naszej stronie.

Inne miejscowości